Βόλλευ Επικαιρότητα Μπάσκετ Στίβος Τέννις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Ο.ΒΑΡΗΣ << Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ >>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Ο.ΒΑΡΗΣ << Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ >>

Το Δ.Σ του Α.Ο.ΒΑΡΗΣ << Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ >> καλεί τα μέλη του ομίλου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης , η οποία θα διεξαχθεί στο Κυλικείο του αθλητικού κέντρου Βάρης << Αsteras cafe >> ( Κ. Μουτούση 1 – Βάρη ) το Σάββατο 17 – 03 – 2018 και ώρα 11.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση καταλόγου μελών , που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Διοικητικός απολογισμός από 1-01-2017 έως 31-12-2017 .
3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής από 1-01-20
17 έως 31 -12 -2017 .
4. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού , απαλλαγή μελών του
Δ.Σ και της Εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του Δ .Σ και την ανάδειξη της Εξε
λεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 – 03 -2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΓΑΒΡΙΛΗ                                                          Π. ΒΑΛΣΑΜΟΥ

* Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στη γραμματεία του ομίλου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14 – 03 -2018 και ώρα 21.00.